August 10, 2022

สินค้าพรีเมี่ยม กลยุทธ์ทางการตลาด น่าสนใจแค่ไหน คุ้มไหมที่จะทำ

สินค้า พ รี เมี่ ยม

สินค้าพรีเมี่ยม เราทุกคนรู้จักกันดี สามารถนำไปมอบได้หลายโอกาส หลายเงื่อนไข นอกจากให้สินค้าพรีเมี่ยมระหว่างบุคคลได้แล้ว ยังสามารถนำเอาไปมอบให้ลูกค้าได้ด้วย ตลอดจนมอบให้กับพนักงานภายในองค์กร สินค้าพรีเมี่ยมกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ก็สามารถนำไปใช้ได้ กลยุทธ์สินค้าพรีเมี่ยม น่าสนใจแค่ไหน คุ้มไหมที่จะจำ เรามีคำตอบ

กลยุทธ์สินค้าพรีเมี่ยม คืออะไร

กลยุทธ์สินค้าพรีเมี่ยม เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหน ชื่นชอบอะไร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันสินค้าพรีเมี่ยมก็ต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ หรืออาจทำของพรีเมี่ยมที่คิดว่าลูกค้าจะชอบ มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสินค้าพรีเมี่ยมในกระแส เมื่อออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมเสร็จ ก็สั่งทำสินค้าพรีเมี่ยมกับโรงงานรับทำของพรีเมี่ยม จากนั้นเป็นการส่งต่อไปยังลูกค้าภายใต้เงื่อนไขหรือแคมเปญต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่น การทำสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย การทำป้าย pop ตามชั้นวางสินค้าหรือจุดขายสินค้า เนื้อหาในป้าย เช่น ซื้อครบ 3 ชิ้นรับของพรีเมี่ยมฟรี หรือจะให้ลูกค้าสะสมแต้ม เพื่อนำมาแลกของพรีเมี่ยม ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ก็มีหลายธุรกิจมอบสินค้าพรีเมี่ยมให้ลูกค้าประจำฟรีตามเทศกาลต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ การให้สินค้าพรีเมี่ยมกับลูกค้า ธุรกิจสามารถทำแคมเปญหรือสร้างเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์สินค้าพรีเมี่ยมส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไร

  • สินค้าพรีเมี่ยม ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมการขายที่ดี
  • เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดี ทำให้เกิดการจดจำ
  • ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ช่วยให้สินค้าหรือบริการอยู่เหนือคู่แข่ง
  • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

ถ้าถามว่ากลยุทธ์สินค้าพรีเมี่ยมคุ้มไหม จากข้อดีที่เรากล่าวไปในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆ ธุรกิจใหญ่ๆ ที่มีเชื่อเสียงระดับประเทศต่างก็ใช้กลยุทธ์นี้แล้วประสบความสำเร็จกันทั้งนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่ธุรกิจของคุณจะไม่ทำกลยุทธ์นี้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีงบประมาณจำกัดในการทำของพรีเมี่ยมแต่ถ้าเลือกโรงงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยม รับทำของพรีเมี่ยมที่ดีๆ ก็ช่วยได้หลายอย่าง มีการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างดี ช่วยจัดหาสินค้าพรีเมี่ยมที่เหมาะสมกับงบประมาณ และสามารถผลิตสินค้าพรีเมี่ยมออกมาได้ดีมีคุณภาพ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สินค้าพรีเมี่ยม กลยุทธ์ทางการตลาด น่าสนใจแค่ไหน คุ้มไหมที่จะลงทุน หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้ว และเชื่อว่าทั้งหมดที่เรากล่าวมาจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อทุกคน